Reklama

PortalKwiatowy.pl jest nowym serwisem internetowym i dlatego koszt reklam jest u nas konkurencyjny w stosunku do innych serwisów internetowych.

W ramach serwisu internetowego PortalKwiatowy.pl reklamy umieszczane są w następujących miejscach:

  1. Strona główna
  2. Lewy Widget
  3. Prawy Widget
  4. Treść artykułu – pod 4 akapitem (nie dotyczy stron informacyjnych i artykułów sponsorowanych)

W ramach każdego miejsca reklamowego umieszczonych może być 5 reklam, wyświetlanych po sobie w odstępach 15 sekundowych. Reklamy wyświetlają się losowo.

Koszt 1 reklamy w ramach 1 miejsca reklamowego to 10zł netto (12.30zł brutto) na okres 30 dni. Istnieje możliwość wykupienia więcej reklam w ramach danego miejsca reklamowego (w przypadku wykupienia 2 reklam w danym miejscu, inne osoby będą mogły skorzystać tylko z 3 reklam w ramach danego miejsca reklamowego).

Artykuły sponsorowane. W ramach serwisu PortalKwiatowy.pl umożliwiamy publikacje artykułów sponsorowanych. Koszt 200zł netto (246zł brutto)

Na każdą wykupioną reklama wystawiana jest FV.

Forma umieszczenia reklam widoczna jest w ramach serwisu PortalKwiatowy.pl

 

Wyżej wymieniony cennik oraz umieszczenie reklam obowiązuje od 10 marca 2018r.